صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه امین 9000
2 کارگزاری امین آوید 1000