دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر واریز سود دی ماه صندوق سرمایه گذاری امین ملت با نرخ 20.3 درصد سالانه
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به دی ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.3 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد16.715 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید.
متن خبر
پیوست