دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تقسیم سود شهریور ماه صندوق امین ملت
منبع -
مقدمه سود شهریور ماه صندوق امین ملت واریز شد
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین ملت می رساند سود شهریور ماه صندوق امین ملت با ضریب 18.685 ریال معادل 22% سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.

پیوست