دسته بندی -
عنوان خبر سود بهمن ماه صندوق با نرخ 20.8% سالانه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند سود بهمن ماه صندوق امین ملت با بازدهی معادل 20.8 درصد سالانه با ضریب 17096 ریال، امروز به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد. صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
متن خبر

با سلام

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند سود بهمن ماه صندوق امین ملت با بازدهی معادل 20.8 درصد سالانه با ضریب 17096 ریال، امروز به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

پیوست