دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود فروردین ماه صندوق امین ملت به حساب سرمایه گذاران امروز واریز میگردد
منبع -
مقدمه با سلام به اطلاع دارندگان واحد های صنوق امین ملت می رساند سود فروردین ماه صندوق امین ملت با ضریب 17.083 ریال معادل 21.5 درصد سالانه امروز به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. صندوق سرمایه گذاری امین ملت
متن خبر

با سلام

به اطلاع دارندگان واحد های صنوق امین ملت می رساند سود فروردین ماه صندوق امین ملت با ضریب 17.083 ریال معادل 21.5 درصد سالانه امروز به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

پیوست